AVV De Volewijckers

Wie zijn wij?

Wij zijn bewonderaars van AVV De Volewijckers: vroeger één van de bekendste voetbalteams die tijdens de zware oorlogsjaren duizenden mensen op de been kreeg om hun wedstrijden te bekijken. Het was ook een club die vooruitstrevend was in verschillende aspecten:

– de adoptie van het destijds revolutionaire Stopperspilsysteem

– de focus op jeugdopleiding

– toelating van vrouwen tot de sportclub in een tijd waar dat nog niet gebruikelijk was

Deze Amsterdamse club legde de basis voor diverse top spelers en trainers en was één van de grondleggers van het hedendaags voetbal.

Je zou ons kunnen omschrijven als voetbal liefhebbers met een hart voor de geschiedenis van Nederlandse clubs die een grote bijdrage hebben geleverd aan de moderne clubs en het huidige voetbal klimaat, maar die helaas niet meer bestaan onder hun originele naam. Afgezien van hun bijdrage aan het voetbal is het fascinerend meer te weten over de sociale en economische omstandigheden waaronder deze clubs functioneerden. De twintigste eeuw was een roerige tijd in Nederland en het bestaan en succes van een sportclub kon plotseling gevaar lopen door externe factoren. Denk bijvoorbeeld aan het bombardement van Het Mosveld waardoor De Volewijckers geforceerd waren in een ander stadion te spelen; of aan de impact van de groei en ontwikkeling van de stad Amsterdam.

Deze website is gemaakt opdat de naam AVV De Volewijckers en waar de club voor stond niet verloren gaat.